DE PRAKTIJK
Tarieven

Standaardtarievenlijst "prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie" voor: 2019
- niet-verzekerde patiënten
- niet fysiotherapie verzekerden
 
Prestatiebeschrijving

 
- ZITTING FYSIOTHERAPIE   36.50
- TOESLAG UITBEHANDELING   18.30
- TOESLAG INRICHTING   9.50
- EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK   65.00
- ZITTING MANUELE THERAPIE   54.15
- FYSIOTHERAPIE AAN HUIS   54.80
- LANGE ZITTING voor patiŽnten met complexe en/of meervoudige zorgvragen   72.20
- SCREENING (TDF)   19.60
- INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING (DTF)   53.15
- INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING huisarts/specialist   54.15
- NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE   *
- NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK VERBIJZONDERING   *
- TOESLAG BUITEN REGULIER WERKTIJDEN AVOND   16.25
- TOESLAG BUITEN REGULIER WERKTIJDEN WEEKEND   32.50
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van twee personen   39.55
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van drie personen   32.85
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van vier personen   25.80
 
 *  Zie praktijkregelement