DE PRAKTIJK
Tarieven

Standaardtarievenlijst "prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie" voor: 2017
- niet-verzekerde patiënten
- niet fysiotherapie verzekerden
 
Prestatiebeschrijving

 
- ZITTING FYSIOTHERAPIE 33,00
- TOESLAG UITBEHANDELING 16,50
- TOESLAG INRICHTING 8,50
- EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK 65,00
- ZITTING MANUELE THERAPIE 48,75
- FYSIOTHERAPIE AAN HUIS 49,00
- LANGE ZITTING voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 65,00
- SCREENING (TDF) 16,75
- INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING (DTF) 48,75
- INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING huisarts/specialist 48,75
- NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE    * 
- NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK VERBIJZONDERING    * 
- TOESLAG BUITEN REGULIER WERKTIJDEN AVOND 16,25
- TOESLAG BUITEN REGULIER WERKTIJDEN WEEKEND 32,50
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van twee personen 35,60
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van drie personen 29,60
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van vier personen 23,20
 
 *  Zie praktijkregelement