DE PRAKTIJK
Tarieven

Standaardtarievenlijst "prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie" voor: 2018
- niet-verzekerde patiënten
- niet fysiotherapie verzekerden
 
Prestatiebeschrijving

 
- ZITTING FYSIOTHERAPIE   35.50
- TOESLAG UITBEHANDELING   17.80
- TOESLAG INRICHTING   9.20
- EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK   65.00
- ZITTING MANUELE THERAPIE   52.65
- FYSIOTHERAPIE AAN HUIS   52.90
- LANGE ZITTING voor patiŽnten met complexe en/of meervoudige zorgvragen   70.20
- SCREENING (TDF)   18.10
- INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING (DTF)   52.65
- INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING huisarts/specialist   52.65
- NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE   *
- NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK VERBIJZONDERING   *
- TOESLAG BUITEN REGULIER WERKTIJDEN AVOND   16.25
- TOESLAG BUITEN REGULIER WERKTIJDEN WEEKEND   32.50
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van twee personen   38.45
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van drie personen   31.95
- GROEPSOEFENTHERAPIE voor specifieke behandeling van vier personen   25.10
 
 *  Zie praktijkregelement